7 Eylül 2018 Cuma

SQL Server Partial Backup Nedir

SQL Server' da 2005 ile gelen bu özellik büyük veritabanı sistemlerinde backup alma süresini kısaltmak için kullanılmaktadır. En kısa ifade ile bunu kullanmadaki amacınız SQL Server içerisinde read only data dosyanız varsa ve bu file'in backup işlemine dahil olmasını istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir özellik.

Çalışma mantığı açısından aynı full backup gibi çalışırken tek farkı full backup bütün daya dosylarını bak dosyasına dahil ederken Partial Backup read only dışında kalan bütün dosyları bak dosyası içine yazar.

Sytanx'ı aşağıdaki gibidir:

BACKUP DATABASE AdventureWorks READ_WRITE_FILEGROUPS
TO DISK = N'f:\AdventureWorks.bak' WITH COMPRESSION
4 Eylül 2018 Salı

OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server "" returned message "Query timeout expired". HATASI

OLE DB provider "SQLNCLI11" for linked server "" returned message "Query timeout expired" hatasını alıyorsanız SQL Server tarafından kullanılan linked server'in query timeout süresi çalışan işlem için yeterli olmadığı anlamına gelmektedir.

Bu sorunu aşmak için 2 farklı yol mevcut bir tanesi işlemin çalıştığı sunucu üzerinde insatance seviyesinde timeout süresini uzatabilir yada kullanılan linked server'ın query timeout değerini değiştirebilirsiniz.

Instance seviyesinde süreyi uzatmak için:

sp_configure 'remote query timeout',100 -- saniye cinsinden
go
reconfigure


Linked Server üzerinden değiştirmek için ise kullanılan linked Server'a sağ tıklayarak properties'ne geldikten sonra açılan pencerede sol tarafta Server Options geldikten sonra query timeout değerini yeterli olacak bir değere getirdikten sonra bu hatayı aşmış olacaksınız.