30 Eylül 2015 Çarşamba

Raid Level ve SQL SERVER

RAID (redundant array of independent disks) levels olarak bilinen bu yapı farklı seviyelerden oluşur.Bunlar: RAID Level 1, RAID Level 2, RAID Level 3, RAID LEVEL 4, RAID Level 5 ve RAID Level 10'dur.

RAID LEVEL 0

Bu seviye disk striping olarak da bilinmektedir. Datalar bloklar haline bölünerek farklı fiziksel diskler üzerinde saklanırlar. Birden fazla fiziksel disk kullanımlarında RAID Level 0 iyi bir kullanım sunmaktadır. Bundan dolayı yüksek okuma ve yazma performansı sunar. Her ne kadar bu konuda organizasyonlara artı sağlasada oluşacak hata ve kusurlar söz konusu olduğu zaman bunları absorbe etme konusunda bu kadar başarılı bir yöntem olamamaktadır. Genellikle kurumlar SQL Server'ın data file'ları RAID LEVEL 0 düzeyinde saklama eğilimindedirler.RAID LEVEL 1 

Raid Level 1 disk mirroring olarakta bilinmektedir. Dataların kopyaları farklı bir fiziksel disk'te daha tutulur. Bu açıdan RAID Level 1 oluşacak hatalar ve veri kayıplarını tolere etsede SQL Server'ın yazma performasını düşürecektir. Çünkü aşağıdaki resimde de gördüğünüz gibi ortada iki farklı fiziksel disc var ve bu iki farklı disc'ede aynı veriyi kayıt edecektir. Ama buna karşılık Raid Level 1 okuma performasını yükseltir. Raid Level 0 ' a göre daha pahalı bir seçenektir. Çünkü data'lar disc'lere iki kere yazıldığından dolayı daha fazla yer işgal etmekte bundan dolayıda daha fazla disc alanına ihtiyaç duymak zorunda kalabilirsiniz. Kurumlar genelde hatalara karşı toleransı daha yüksek olduğu için kullanmakta fakat kullanırken data file'ları saklamak yerine SQL SERVER Transaction log file'ları burada saklarlar.


RAID LEVEL 2 

Raid Level 2 data ve parity dataları çoklu fiziksel disk'lere böler. Raid Level 1 den biraz daha fazla okuma ve yazma perfromansı sunmaktadır. Parity dataları birden fazla fiziksel disc üzerinde saklar. Etkin şekilde disk alanı sunmamasından ve Raid Level 2 çok efektif bir yöntem olmamasından dolayı çok kullanılan ve tercih edilen bir yöntem değildir.RAID LEVEL 3

Data striping methodu açısından Raid Level 2 ye benzemektedir. Fakat bu yöntemde daha iyi bir performans için parity data'lar tek bir disc üzerinde saklanırlar. Raid Level 2 ye göre biraz daha fazla performans artışı göstermektedir.


RAID LEVEL 4 

Raid Level 4, Raid Level 2 ve Raid Level 3 ile data striping açsından aynı metadolojiye sahip olmasına rağmen daha büyük disc blokları söz konusu olduğu için daha yüksek performans sağlamaktadır. Raid Level 3'teki gibi parity datalar aynı diskte saklanırlar. Aslında bakarsak Raid Level 2 ve Raid Level 3 ile aynı ailedendir. Fakat transaction tabalı işlemlerde çok verimli olduğu söylenemez.


RAID LEVEL 5 

Bu level aslında en çok tercih edilen raid stratejisidir. Yapı olarak Raid 4' e benzemektedir.  Çünkü burada da datalar dizi halindeki disklerde geniş bloklar içerisinde tutulurlar. Fakar Raid Level 5' te her bir fiziksel disk kendi içerisinde parity dataları saklar. Burada veri yedekleme stratejisi parity'ler tarafından sağlanmaktadır. Data ve parity bilgileri diskler içerisinde düzenlenmiştir. Bundan dolayı da paritiler farklı fiziksel diskler içerisnde saklanmaktadır. Bu yapıdan dolayı Raid Level 1' e göre performans açısından daha verimli çalışmaktadır. Fakat strip'lerden birisi bozulursa (disk'in fail olma durumu) okuma performansı düşecektir. Kurumlar genellikle bu stratejiyi SQL Server'ın data file'larını saklamak için kullanırlar.


RAID LEVEL 10 (1+0)

Raid Level 1 ve Raid Level 0 'ın ortak kullanımıdır diyebiliriz. Disc strip'lerinden biri, bir diğerinin kopyasıdır. Raid Level 10 en yüksek okuma ve yazma performansı sağlayan yapıdır. Aynı zamanda fail durumlarına karşıda yüksek tolerans sağlar.  Fakat çok daha fazla disk kullanımına ihtiyaç duyulduğu için aralarında ki uygulanması en pahalı strateji denilebilir. 

0 yorum :

Yorum Gönder