17 Haziran 2015 Çarşamba

DBA'ler Nelerden Sorumludur ?Yükleme, Konfigrasyon, Geliştirme, Migration: Sistem yöneticileri belirli bir sunucudaki donanımdan, işletim sisteminden database yazılımlarının sunucular üzerinde kurulumundan sorumludurlar. Aynı zamanda dba’lerin database’in kurulu olduğu sunucunun donanımsal olarakta bilgi sahibi olması beklenmektedir. DBA yazılımı yüklendikten sonra yazılımların çeşitli sunmuş olduğu seçenekleri belirlemek ve bu ayarları verim açısından en üst düzeyde konfigre etmek diğer amaçlarındandır. DBA, iş tanımı içerisinde en uygun yükleme koşullarını belirlemek durumundadır. Eğer mevcut olan sunucu bir diğer yeni olan ile değiştirilecekse buradaki veri aktarımı ve yeni olan server’ın tam effective çalışabilmesi için gerekli düzenlemeleri sağlar.

BackUp ve Recovery İşlemleri: DBA’ ler geliştirme, implemente etme(uygulamaya koyma), belli periyotlarla test işlemleri, backup ve recovery ile ilgili süreç ve prosedürleri yönetir. Alınan backup’ların sistemde oluşan herhangi beklenmedik problem sonrasında sağlıklı bir recovery işlemi sağlayabilmek için çalışabilir olup olmadığını denetlemektedir. Ortaya çıkan bir problem karşısında backup’ların nasıl kullanılacağını ve hiçbir transaction ve data kaybı olmadan ilgili backup’ın sisteme nasıl restore edilmesi gerektiğini en iyi şekilde bilmesi beklenmektedir. Sunucuların çalışmasına zarar verecek birçok farklı durum vardır ve bir veritabanı yöneticisinin kafasına bu senaryoları oluşturup, her bir farklı felaket senaryosu durumunda her biri için ayrı çözümleri daha önceden tanımlanmış olması gerekmektedir. İş açısından backup almanın çeşitli maliyetleri vardır. DBA’nin farklı backup çeşitleri için risk/maliyet analizini yapıp sisteme uygun doğru bir backup stratejisi belirlemesi gerekir.

Veritabanı Güvenliği: Veritabanının amacı verileri sistematik bir düzen içerisinde verileri depolamaktır. Böle bir şey söz konusu olduğu zaman bu verilere ulaşım dış çevrenin ilgisini çekmektedir. Saklanan verileri bu meraklı kişilerden(Hacker,çalışanlar, rakip firmalar)  koruyabilmek için dba bazı güvenlik modellerini bilmesi gerekmektedir. Üç temel güvenlik prosedürü vardır. Bunlardan ilki dba kullanıcılara hesap tanımlar ve kullanıcılar bu hesap ile birlikte veritabanına login olarak bağlanırlar. Böylece sistem dışarıya karşı izole edilmiş olur. Bir diğeri ise kullanıcı hesapları düzenlenerek, kullanıcı databse login olurken kullanıcının iş ihtiyacına göre erişim yetkisi tanımlar. Her kullanıcı için farklı yetkiler tanımlanabilir. Bir diğer güvenlik prosedürü ise login olan kullanıcının veritabanı içersinde ne iş yaptığını dba'ye izleme yetisi kazandıran auditing(denetleme) prosedürüdür.

Depolama ve Kapasite Planlaması: Database deki temel amaçlardan bir tanesi de depolama ve veri düzenlemesidir. Bu planlama ile dba ne kadar disk alanının gerekli olduğunu ve boşta kalan disk alanının takip etmek dba’nin temel sorumluluklarındandır. Verilerin büyüme eğilimlerini izlemek geleceğe yönelik yapılacak olan kapasite planlaması açısında dba nin vereceği kararlar için oldukça önem arz etmektedir.

Performansın İzlenimi ve Düzenlenmesi:  Dba'nin bir diğer sorumluluk alanı düzenli bir şekilde sunucuyu izlemesi gerekir ki herhangi bir olumsuz değişiklik söz konusu olduğu zaman bunu tanımlayabilecek bilgi birikimine sahip olsun. Eğer olması gerektiği çalışma performansını DBA tanımlayamıyorsa sıra dışı bir performans düşüşü söz konusu olduğu zaman DBA erken teşhis olarak bu durumu tanımlayamayacaktır. Sunucuların donanımsal kapasitesi ve işletim sisteminden dolayı birçok sınırlayıcı faktör söz konusu olabilir. Sunucuların disk sürücüleri ve indexleme yöntemleri ile bu sınırları bir nebze olsun zorlayabiliriz. Dba hangi izleme tools(araçları)'ları ile sistemi takip etmesi gerektiğini bilmeli ki sistemin normal çalışma prensiplerini anlayabilsin.

Troubleshooting (Problem Giderme): Server'larda yolunda gitmeyen bazı şeyler yüz göstermeye başladığı zaman dba'nın bunu en erken şekilde fark edebilmesi ortaya çıkan problem için teşhis koyabilmesi ve hiç bir veri kaybı yaşanmayacak şekilde ya da bunu minimum düzeyde tutacak şekilde sistemi çalışabilir halde tutması gerekir.
0 yorum :

Yorum Gönder